Колл - борбор: 105; 1209

БАЙЛАНЫШТАР

Кабылдама: тел. +996 (312) 66-10-01

Документтерди кабыл алуу бөлүмү: тел. +996 (0312) 67-02-37, факс.+996 (312) 66-16-09, e-mail: nesk@elcat.kg

Басма сөз кызматы: тел. +996 (312) 67-03-35, +996 (312) 66-17-68, e-mail: neskpress@gmail.com 

Колл-борбор: 105; 1209

Филиалдардын байланыштары