Колл - борбор: 105; 1209

ТАРИФТЕР

Акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына

ТАРИФТЕР

Керектөөчүлөрдүн топтору

Чен бирдиги

Тариф

1

Калк, анын ичинде:

 

 

1.1

Айына 700 кВт.с чейин керектөөдө

(бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/ кВт.с

110,8

1.2

Айына 700 кВт.с ашык керектөөдө

(бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

 

тыйын/ кВт.с

239,3

1.3

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калк

тыйын/ кВт.с

110,8

1.4

16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) “үй-бүлөгө көмөк” ар айлык жөлөкпул алган аз камсыз болгон үй-бүлөлөр айына 700 кВт.с чейин керектөөдө

тыйын/ кВт.с

55,4

1.5

16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) “үй-бүлөгө көмөк” ар айлык жөлөкпул алган аз камсыз болгон үй-бүлөлөр айына 700 кВт.с ашык керектөөдө

тыйын/ кВт.с

239,3

1.6

Электр энергиясын керектөөнү жана кубаттуулукту чектөөсүз пайдаланган калк

тыйын/ кВт.с

363,0

2

Насостук станциялар

тыйын/ кВт.с

138,2

3

Электр транспорту

тыйын/ кВт.с

212,0

3.1

Белгиленген кубаттуулугу 23 кВт чейинки электр мобилдерди кубаттоо боюнча станциялар

тыйын / кВт.с

318,0

3.2

Электр энергиясын керектөөнү жана кубаттуулукту чектөөсүз пайдаланган электр мобилдерди кубаттоо боюнча станциялар

тыйын/ кВт.с

489,7

4

Интернат тибиндеги балдар мекемелери, майыптар жана улгайган жара/же улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык жана жарым стационардык мекемелер

тыйын/ кВт.с

212,0

5

Диний уюмдар

тыйын/ кВт.с

212,0

6

Бюджеттик керектөөчүлөр

тыйын/ кВт.с

376,7

7

Айыл чарба

тыйын/ кВт.с

318,0

8

Өнөр жай

тыйын/ кВт.с

318,0

9

Башка керектөөчүлөр

тыйын/ кВт.с

318,0

10

Майнинг (криптовалюта)

тыйын/ кВт.с

558,4

11

Алтын кен өнөр жайы

тыйын/ кВт.с

558,4

12

Куючу өндүрүш

тыйын/ кВт.с

558,4

13

Алкоголь өнөр жайы

тыйын/ кВт.с

558,4

14

Цемент өндүрүшү

тыйын/ кВт.с

363,0

 

 

Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун жана Кара-Көл шаарынын Жазы-Кечүү айылынын жана Кара-Көл шаарынын “Калк” жана “Насостук станциялар” керектөөчүлөрүнүн топтору үчүн электр энергиясына

ТАРИФТЕР

Керектөөчүлөрдүн топтору

Чен бирдиги

Тариф

1

Калк, анын ичинде:

 

 

1.1

Айына 150 кВт.с чейин керектөөдө

тыйын/кВт.с

20,5

1.2

Айына 150 кВт.с ашык             700 кВт.с чейин керектөөдө (бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калкты кошпогондо)

тыйын/кВт.с

110,8

1.3

Айына 700 кВт.с ашык керектөөдө (бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калкты кошпогондо)

тыйын/кВт.с

239,3

1.4

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калк

тыйын/кВт.с

110,8

1.5

16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга
(үй-бүлөлөргө) “үй-бүлөгө көмөк” ар айлык жөлөкпул алган аз камсыз болгон  үй-бүлөлөр айына 150 кВт.с ашык 700 кВт.с чейин керектөөдө

тыйын/кВт.с

55,4

1.6

Электр энергиясын керектөөнү жана кубаттуулукту чектөөсүз пайдаланган калк

тыйын/кВт.с

363,0

 2

Насостук станциялар

 

тыйын/кВт.с

20,5