Колл - борбор: 105; 1209
САТЫП АЛУУЛАР

 zakupki.okmot.kg сайтында жарыяланат

2023-жылга «КУЭТ» ААКка аудит жүргүзүү үчүн консалтингдик компанияны тандоо

"2023-жылга «КУЭТ» ААКтын аудитине техникалык тапшырма жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмү

MDMS функциясы менен коммерциялык электр энергиясынын автоматташтырылган тутумдары (ASKUE / AMI) үчүн эсептөө приборлору үчүн техникалык тапшырма

Эки этаптуу методдор менен сатып алуулар жол-жоболорун өткөрүү боюнча нускама, чектелген катышуу менен конкурстар

Жөнөкөй сатып алуу ыкмасы менен сатып алуулардын жол-жоболорун жүргүзүү жана келишимди тикелей түзүү боюнча нускама

"КУЭТ" ААКнын жана анын филиалдарынын сатып алууларды жүргүзүүнүн жүрүшүндө даттанууларды кароо боюнча комиссиянын ишинин тартиби жөнүндө ЖОБО

"КУЭТ" ААКнын жана анын филиалдарынын товарларын, жумуштарын жана кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуунун тартиби

"КУЭТ" ААКТын сатып алууларды уюштуруу жана ишке ашыруу эрежелери