Колл - борбор: 105; 1209

Өчүрүүлөр жөнүндө

Филиалдар тарабынан аткарылган иштер боюнча маалыматтар, шилтемелер боюнча

Бишкек ЭТИ

Баткен ЭТИ  

Жалал-Абад ЭТИ

Ыссык-Көл ЭТИ

Нарын ЭТИ

Ош ЭТИ

Талас ЭТИ

Чүй ЭТИ

Эгерде сиз жогоруда көрсөтүлгөн шилтемелерден өчүрүүлөр тууралуу маалыматты таппасаңыз, компаниянын 24 саат бою иштеген колл-борборуна чалыңыз. Байланыш борбордун номерлери төмөнкүлөр: 105; 1209; +996 772 001209; +996 702 001209; +996 556 001209(whatsapp).