Колл - борбор: 105; 1209
Абоненттин балансы

Тиричилик абоненттери: "Лицевой счетту" киргизиңиз, районду тандоонун кереги жок. Өнөр жай абоненттери: "Лицевой счетту" киргизип, районду тандаңыз.


Лицевой счет